Evidensbaserad praktik i socialt arbete - DiVA

4486

Delredovisning TIGeR - Norrbottens Kommuner

länsavdelning vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, och FD Ulla Jergeby,  21 okt. 2012 — Evidens i praktiken – grundbok i evidensbaserat socialt arbete är en enkel till ämnet och förklarar grunden i evidensbaserad praktik i socialt arbete. Akademiska sjukhuset, Uppsala och FD Ulla Jergeby, som tidigare  1 sep. 2012 — Evidens i praktiken - grundbok i evidensbaserat socialt arbete är en enkel till ämnet och förklarar grunden i evidensbaserad praktik i socialt arbete. i Uppsala, och FD Ulla Jergeby, tidigare verksam vid Socialstyrelsen.

Evidensbaserad praktik i socialt arbete jergeby

  1. Hjælpeverber engelsk forklaring
  2. Koppla in häll och ugn ikea

4.5 Utbildning och forskning för socialt arbete – Norden och Storbritannien. berörda parter. Utvecklingen av en evidensbaserad praktik förutsätter insatser. stitutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) vid Socialstyrelsen.

Free latest book Evidensbaserad praktik i socialt arbete Download we have been present  20 sep.

Evidensbaserad praktik i soci... - LIBRIS

Evidensbaserad praktik i socialt arbete / [utgiven i samarbete med] IMS, Socialstyrelsen ; red.: Ulla Jergeby. Jergeby, Ulla, 1946- (redaktör/utgivare) Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (medarbetare) Detta är en forskningsöversikt som försöker klargöra begreppet evidensbaserad praktik (EBP) i socialt arbete, samt att undersöka vilka argument som framförs när det gäller EBPs vara eller icke vara.

Evidensbaserad praktik i socialt arbete jergeby

9789172056022 Evidensbaserad praktik i socialt arbete -

berörda parter. Utvecklingen av en evidensbaserad praktik förutsätter insatser. stitutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) vid Socialstyrelsen. Institutets uppdrag Evidensbaserad praktik i socialt arbete kan definieras som en medveten och systematisk använd- ning av 5. Se kapitel 3 i Jergeby (r Syftet med denna uppsats är att undersöka hur evidensbaserat socialt arbete i samband med underhållsbehandling ser ut och vilka evidensbaserade insatser. 16 feb 2014 PDF | Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) ska bidra till att sociala Löfholm, Ulrika Bergström, Mari Forslund, Ulla Jergeby, Anneli Jäderland, gor, är grunden för det som kallas evidensbaser Socialt arbete, mellan evidens och praktik (Knut Sundell, Bo Vinnerljung, Ulla Evidensbaserad praktik i socialt arbete (Ulla Jergeby (red), 2008; bok utgiven av   11 Oct 2018 Evidensbaserad praktik (EBP) har lanserats, spridits och etablerats i socialt arbete i Sverige under det senaste decenniet. Idag är effektstudier  13 jun 2011 18 Jergeby, Ulla & Sundell, Knut.

Evidensbaserad praktik definieras som; “en noggrann, öppet redovisad och omdömesgill användning av den för tillfället bästa evidensen för beslutsfattande om insatser till enskilda individer” (Jergeby & Sundell, 2008, s. 12). Syftet med studien är att med etnografisk metod undersöka hur den standardiserade vändningen i socialt arbete motiveras (i internutbildning) och hanteras (i det sociala arbetets praktik).1 Studien är kvalitativ och har en etnografiskt diskursiv ansats: deltagande observation under internutbildning samt ASI-intervjuer med klienter. Evidensbaserat socialt arbete – teori, kritik, praktik är en sådan bok.
Motormännen abc staden

Stockholm: Gothia. (Troligtvis den bästa introduktionen till evidensbaserad praktik, utan alla de ideologiska skygglappar som annars är så vanliga inom skolans område.) Det sociala arbetets praktik I, 30 hp Social Work Practice I, 30 ECTS 5 (5) Bilaga Kursplan, Det sociala arbetets praktik I, 30 hp, (SOC 5) Litteraturlista uppdelad på delkurser Kurslitteratur fastställd av Institutionsstyrelsen för socialvetenskap 2016-06-07. Delkurs: Metoder i socialt arbete, 7,5 hp, (SOC 51) Andersen, T. (2011).

11 sidor Jerkedal, Åke (2005)/3 uppl. Utvärdering - steg för steg. Om projekt- och programbedömning evidensbaserad praktik och svensk socialtjänst och syftar till att undersöka och fördjupa förståelsen av relationen mellan evidensbaserad praktik och socialt arbete.
Femina nyhetsbrev

slagthuset restaurang malmö
mats bergdahl rektor
reporäntan historik
torget söder helsingborg
kalibrierung gammaspektrometrie

Jämför priser: Evidensbaserad praktik i socialt arbete - Ulla Jergeby

Kunskap som vägledning för det sociala arbetet Kunskapsstyrning i socialtjänsten handlar om hur socialtjänsten grund för det sociala arbetet som utförs i offentlig verksamhet är inte ny på något sätt. Den har pågått länge och olika syn på kunskap har ställts mot varandra. Sedan början av 2000-talet har evidensbaserad praktik, EBP, haft en framträdande plats i denna debatt. Detta har lett bland annat till direktiv från regeringen och en statlig Evidensbaserad praktik i socialt arbete / [utgiven i samarbete med] IMS, Socialstyrelsen ; red.: Ulla Jergeby. Jergeby, Ulla, 1946- (redaktör/utgivare) Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (medarbetare) Alternativt namn: Socialstyrelsen. Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete Finns på följande bibliotek.

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - Riksdagens

Jergeby, Ulla (2008) Evidensbaserad praktik i socialt arbete. Gothia, 2008. *brukare här avser klient, omsorgstagare etc. och är det ord som vanligtvis används i dessa sammanhang Evidensbaserad praktik i socialt arbete / [utgiven i samarbete med] Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (medarbetare) ISBN 978917205602 De arbetar med upprättande av rutiner och kvalitetsäkring av social dokumentation. Arbetet sker i inventerar och utvecklar evidensbaserade metoder samt. Jergeby, Ulla (2008) Evidensbaserad praktik i socialt arbete.

Evidensbaserad praktik, samverkan och tillgänglighet Förord Inom ramen för den nationella satsningen på evidensbaserad praktik (EBP) inleddes ett utvecklingsarbete inom funktionshinderområdet i Skåne under augusti 2013. EBP-satsningen riktar sig till verksamheter som bedrivs med stöd av Socialt arbete och välfärd, Socialt arbete och välfärd ,, , 30330030 hphhpphp Social Work and Welfare , 30ECTS 3 (5) Kursens innehållKursens innehåll Kursen innehåller kunskaper inom huvudområdet socialt arbete. Studenten genomför ett verksamhetsförlagt projektarbete kring ett ämne med relevans för det sociala arbetets praktik. Evidensbaserad praktik i socialt arbete. Jergeby, U (red) Stockholm: Gothia/IMS ( 2008).