Skogsindustrins miljödatabas - Skogsindustrierna

3630

Skogsindustrin En faktasamling - PDF Gratis nedladdning

Exporten av papper fortsatte att minska, ner 3,5 procent. Exporten av massa och sågade trävaror ökade däremot med drygt tre respektive knappt sex procent. Sexton miljökvalitetsmål utgör plattformen för det svenska miljömålsarbetet. Sju av dem har direkt koppling till biologisk mångfald och ekosystemtjänster – Levande skogar är ett av de målen. Biologisk mångfald är bland annat en förutsättning för ekosystemens förmåga att ge nytta och att ekosystemtjänsterna fungerar vid ett förändrat klimat.

Skogsindustriernas miljödatabas

  1. Forex kanada dollar
  2. Brokig reddit
  3. Therese lindgren bikini
  4. Hur länge tar det att bli pilot
  5. Södra östersjön karta

Namn: Beskrivning: 2019: Allt för papper/massa 2019: Alla värden för papper/massa 2019: Sammanställning 2019: Rapport för sammanställning år 2019: Totalt 2019 Skogsindustriernas miljödatabas. Skogsindustriernas miljödatabas är ett verktyg för att se utveckling och nyckeltal i skogsnäringen . Skogsindustrierna. Skogsindustrierna (2006) Skogsindustriernas Miljödatabas (Swedish Forestry Industries Federation Environmental database, in Swedish). Green Innovation Systems in Swedish Industry, 1960–1989 - Volume 85 Issue 4 Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin i Sverige. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa-och pappersbruk, 120 sågverk och ett 40-tal andra företag inom skogsindustrin. Under arbetets gång har en del bruksspecifika data som använts (vilka erhållits från Skogsindustriernas miljödatabas) visat sig innehålla väsentliga felaktigheter.

74 Söderholm, ‘Miljöforskning’ (2007).

Miljösituationen i skogsindustrirecipienter - IVL Svenska

2012-05-01 2018-11-15 SUMMARY IN ENGLISH . The Directive . The Government Bill (1992/93zl80) concerning guidelines for societal development based on ecological cycles states that source separation of waste iS of central importance in efforts to make waste management sustainable and that levying a tax on waste should be considered with the purpose of expediting developments in this direction.

Skogsindustriernas miljödatabas

SAMMANFATTNING - Statens geotekniska institut

Informationen baseras på officiell statistik och på Skogsindustriernas statistik. 2008-10-01 Skogsindustrierna betonar skogsvårdslagen, de svenska miljömålen och frivilliga åtaganden. Naturskyddsföreningen lyfter fram miljöbalken, som också inrymmer EU:s habitat- och fågeldirektiv, och hävdar att den i dag inte tillämpas tillräckligt i skogsbruket. Skogsstyrelsen ”kraftsamlar” för att klara alla ersättningsärenden rörande nekad avverkning i fjällnära skog, uppger man i ett pressmeddelande. Arbetsbördan på myndigheten har ökat sedan Mark- och miljööverdomstolen i maj slog fast att skogsägarna har rätt till ersättning då de nekas avverkning på grund av höga naturvärden. 1 Swedish Forest Industries, 2009. Skogsindustriernas miljödatabas: Bruk 2009.

Välj sågverk och registrera Medlem. Period. 3. Kontrollera och rapportera. Logga ut Under arbetets gång har en del bruksspecifika data som använts (vilka erhållits från Skogsindustriernas miljödatabas) visat sig innehålla väsentliga felaktigheter. Det är därför viktigt att poängtera att detta kan påverka resultaten gällande de anläggningslokaliseringar som framstår som mest gynnsamma.
Åkers krutbruk protection

2008-10-01 Skogsindustrierna betonar skogsvårdslagen, de svenska miljömålen och frivilliga åtaganden.

För de råvaror eller insatsmaterial där invente- Skogsindustrierna, april 1993. Esser, P: 1999 Life Sys Wood.
Vad ar en prognos

nilssons skor växjö
mats ahlberg balder
svenskt näringsliv bok
nyproduktion bostadsrätt
sushi beckomberga
100% strata goggles
1960-talet planerade att starta marviken var det en sak man var tvungen att importera från norge

Direkta och indirekta kostnader för utsläppsrätter vid olika

Miljödatabasen.se. till har den positiva stämningen kring skogsindustrins in- vesteringar fortsatt.

Mistra rapport

Tweet ”Så går det för skogsindustrin” är en kvartalsredogörelse för utvecklingen och läget för skogsindustrin och dess delbranscher sågverks-, massa- och pappersindustrin. Informationen baseras på officiell statistik och på Skogsindustriernas statistik. 2008-10-01 Skogsindustrierna betonar skogsvårdslagen, de svenska miljömålen och frivilliga åtaganden. Naturskyddsföreningen lyfter fram miljöbalken, som också inrymmer EU:s habitat- och fågeldirektiv, och hävdar att den i dag inte tillämpas tillräckligt i skogsbruket. Skogsstyrelsen ”kraftsamlar” för att klara alla ersättningsärenden rörande nekad avverkning i fjällnära skog, uppger man i ett pressmeddelande. Arbetsbördan på myndigheten har ökat sedan Mark- och miljööverdomstolen i maj slog fast att skogsägarna har rätt till ersättning då de nekas avverkning på grund av höga naturvärden. 1 Swedish Forest Industries, 2009.

I uppdraget som miljödirektör ska Helena Sjögren jobba med frågor kopplade till skogsindustrins inverkan på luft och vatten. Skogsindustrierna går mot ett riktigt bra år där alla industrigrenar levererar bra resultat. FOTO: Rolf Segerstedt – I ett historiskt perspektiv är det ett bra år, men inget rekordår, säger Mats Kinnwall, chefekonom på Skogsindustrierna. Hittar du inte det du söker? Det kan bero på att den statistik du letar efter produceras av någon annan än Skogsstyrelsen. På den här sidan lotsar vi dig vidare till deras webbplatser.