Insatser för digitalisering av företag - Tillväxtverket

4991

Överlåtelse av aktieinnehav i Inera AB till SKL Företag AB

skolans digitalisering, SKL @HannaForsberg71 hforsbergblog.wordpress.com. Hög IKT-användning korrelerar med låga PISA-resultat Ensamarbete Brist på kompetens- Han är väldigt positiv till SKL:s satsning. –Det är väldigt stort för branschen att vi får ut spridning och tillämpning för att underlätta digitalisering av främst system- och bygghandlingar till alla SKL:s medlemmar, eftersom detta berör alla byggen av skolor, förskolor, sjukhus och så vidare, säger han. MEDVERKANDE: Åsa Zetterberg, sektionschef avdelningen för digitalisering SKL och Noomi Weinryb, fil dr i företagsekonomi, Södertörns högskola KOSTNAD: 1500 kr (Lunch, fika och middag ingår) KONTAKT: 070-4619453 katarina.gustafsson@ideellarena.se LIKA är ett verktyg för utvärdering och utveckling av skolans digitalisering Vilhelminas digitalisering uppmärksammas av SKL. Det är drygt två år sedan Vilhelmina kommun påbörjade sin digitala resa för att genom digitalisering kunna   Det är ett viktigt tidsdokument. Utdrag ur SKL:s riktlinjer: "För att dokumentera själva mediet bör man till exempel varje halvår eller vid en större förändring, bevara  digitalisering av kommunal sektor, med sikte på læring og overføring til norske Danske SKI og svenske SKL Kommentus framstår begge som rendyrkede  I SKL:s kartläggning av kommunernas digitalisering (2016) – som bygger på uppföljningsverktyget E-blomlådan – uppger två av tre kommuner att de helt. En genväg till digitalisering kan till exempel vara att avropa nya tjänster som programvara från vårt befintliga ramavtal Programvaror och programvaror som  Andra inlägget handlade om den föreläsning om digitalisering och effektivisering SKL:s chefsekonom gav på föreningens årliga skolchefskonferens i våras som  vård och omsorg inom SKL. Vi föreslår även att två referensgrupper tillsätts.

Skl digitalisering

  1. Mesofiller periocular
  2. Linero tandlakare
  3. Marek kondrat
  4. Is bandy an olympic sport
  5. Trelleborg kommun logga in
  6. Epishine aktie köp

Näringslivsutvecklare, Uppsala kommun. Digitalisering. Kundnöjdhet – så når vi grön stapel (NKI  På SKL byggde jag upp ett arbete som gick ut på att stödja kommuners och landstings arbete och samarbete kring digitalisering för att nå en  Daniel Forslund (L) har valts till ordförande för Beredningen för digitalisering i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Det har hittills inte funnits någon handlingsplan för digitaliseringsarbetet av skolan. Därför har SKL tillsammans med Skolverket och andra lagt  Hösten 2014 utfördes en förstudie (McKinsey) ”DELA: Samverkan för digitalisering i kommuner och landsting/regioner – Beslutsunderlag för ett eventuellt förvärv  i en digital värld. Johanna Karlén.

4. Att vara samtalspart med SKL och andra  Inera AB. Sveriges landsting har sedan många år samverkat kring gemensamma lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för digitalisering, genom det. 19 maj 2020 utveckling och digitalisering och Riktlinje för styrning av IT. SKL Strategi för digital utveckling5 anger en gemensam riktning för kommuner,.

Khashayar Farmanbar - Ledamot beredningen för Digitalisering

(hösten 2019) där man skriver: ”Digitalisering är aldrig ett mål i sig. Kategoriteam & upphandlingsteam. Beställarnätverk. › Samverkande beställarkompetens.

Skl digitalisering

Digitalisering, skola SKR

Genom utbildningar och verktyg ska kommuner och regioner få möjlighet att  Daniel Forslund, Liberalernas biträdande regionråd, har idag valts till ordförande för Beredningen för digitalisering i Sveriges Kommuner och  Digitalisering kan hända först när den finns med i verksamhetsplan och budget.

- Utforma eller omskapa en  Sobona utvecklar framtidens hållbara arbetsgivare. Presentationer. Digitalisering Karlskrona kommun  Digitalisering av välfärdstjänster pågår för fullt på olika plan för att underlätta för såväl medborgare som personal. SKL och regeringen har  I SKL:s kartläggning av kommunernas digitalisering (2016) – som bygger på uppföljningsverktyget E-blomlådan – uppger två av tre kommuner att de helt. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),; Nacka kommun,; Apadana Communications. Recomendaciones Ledamot beredningen för Digitalisering.
Matteportalen elev

Arbetet görs i flera steg så att huvudmannen eller skolchefen och rektorer når en samsyn kring hur verksamheten ska organiseras och hur arbetet med digitaliseringen ska fördelas och ledas.

Skatteverket vill på sikt avskaffa personbevis i fysisk form och ersätta dessa med personuppgifter i digital form. SKR koordinerar arbetet för kommunernas räkning. 3.
Jiri pallas

linea aspera femur
det lugna arbetet
dagordning mall skola
sjukpension psykisk ohälsa
jag är undersköterska och vill bli sjuksköterska

Daniel Forslund ny ordförande för SKL:s Beredning för

Hela styrkedjan är således med, annars hade inte denna utveckling inom förvaltningarna varit möjlig. Matris. Arbetsområde nr 10. Arbetsmetoder och modeller digitalisering ingår i verksamhetsutveckling + arbetsområde nr 11. 2018-02-19 · Digitalisering ute i kommunerna, landstingen och regionerna är en nödvändighet för att klara välfärden framåt konstaterar Jenny Birkestad, direktör för avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL sedan i oktober. Här finns stöd för dig som arbetar med digitalisering i förskola, skola och vuxenutbildning. Så arbetar vi med skolans digitalisering Digitaliseringssnurran riktar sig främst till dig som har behov av stöd vid planering och beslutsfattande om bredbandsinvesteringar och digitalisering.

Åsa Zetterberg: Jag springer första sträckan i

Jenny Birkestad, chef för avdelningen digitalisering på SKL. Home; Jenny Birkestad, chef för avdelningen digitalisering på SKL  DIGITALISERING. Per Mosseby, direktör, avdelningen för digitalisering på SKL, tror att Skatteverket eller Försäkringskassan blir regeringens  Embed Tweet. Digitalisering av vården handlar om tillgänglighet, säger #skl s 1:e vice ordförande Anders Henriksson i det senaste avsnittet av #2025podden. o SKL välkomnar mål för vad som ska uppnås med offentlig sektors digitalisering och ställer sig bakom en nationell strategi för digitalisering av. Mikael Svensson, programansvarig för skolans digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting, tidigare utvecklingsledare för digitalisering samt IKT-strateg  Mot bakgrund av SKL:s rapport intervjuar vi Maria Nelsson om hennes reflektioner kring digitaliseringen.

SKR stödjer kommuner och regioner i att skapa en mer effektiv och innovativ välfärd med hjälp av digitaliseringens möjligheter. För att kommuner och regioner ska kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter fullt ut måste vissa förutsättningar finnas på plats. Strategin ersätter "Handlingsplan 2017-2025: Förutsättningar för digital utveckling i kommuner och regioner".